Kézikönyv - Előszó

David Talbott - 2011. augusztus 23.

A Kézikönyvről

Ez az útmutató azoknak készült, akik kíváncsiak az Univerzum tényleges működésére és akiket érdekelnek alternatív megközelítések. Az univerzumunk tényleg egyre gyorsabban tágul, ahogy a tudományos magazinok állítják? Vajon a gravitáció, amely a gyengébb a két nagy hatótávolságú erő közül és a központi eleme az asztrofizika standard modelljének, önmagában felelős a Világegyetem működéséért?

SMC 582
Nyílthalmaz (NGC 265) a Kis Magellán-felhőben, közel a Tejút rendszerhez. Kép: Európai Űrügynökség és NASA/Hubble

Az olvasó talán meg is lepődik, hogy milyen sok, jól képzett szkeptikus nem támogatja a csillagászat és az űrkutatás jelenleg népszerű elméleteit. A kritikusok kétségbe vonják a "fekete lyukak" létezését. Azt állítják, hogy a "sötét anyag", amelyből állítólag sokkal több van, mint látható anyagból, puszta fikció. Csak a korábbi elméletek működésképtelenségének palástolására szolgál. A kritikusok vitatják a galaxisok kialakulásának, a csillagok születésének és a Naprendszer evolúciójának elméleteit és azt állítják, hogy a zsákutcába vezető végzetes fordulat a XX. században következett be a tudományban.

A gravitáció Kozmoszban betöltött szerepétől megbabonázva a csillagászok nem ismerték fel a töltött részecskék és az elektromos áramok mindent átható hatását. E Kézikönyv célja, hogy új nézőpontból tisztázza az elektromos erők jelentőségét az Univerzum dinamikus struktúráiban és legnagyobb energiájú eseményeiben. Ahogy összehasonlítjuk a Világűr eseményeinek viselkedését a laboratóriumi töltött részecskék viselkedésével, a különbség az elektromos modell és a hagyományos gravitációs modell között egyre világosabbá válik.

E kézikönyv célja, hogy bevezesse és tisztázza a plazma és az elektromosság szerepét az űrben. Leírja, hogy mit okozza a plazma egyedi viselkedését és hogy az elektromos áram hogyan hozza létre a Világűr komplex és dinamikus szerkezetét. A munka, amelynek leírását közöljük, a fejlődés korai szakaszánál tart. A közeli és távoli űrbéli jelenségek megfigyelésének elemzésekor sokkal jobban támaszkodunk az elektro- és plazmafizikára mint más, a témában szokásosan megtalálható írások.

Olyan kutatóknak és érdeklődőknek ajánljuk a Kézikönyvet, akik szeretnek a technikai részletek mélyére ásni. A Kézikönyv egyre bővülő link gyűjteményt tartalmaz, ahol sokkal részletesebb leírások is megtalálhatók. (Ezeknek a fordítása is lassan elkészül - a fordító)

A Kézikönyv előzetes verziója fejezeteként folyamatosan megjelenik a thunderbolts.info weboldalon. A dokumentum továbbra is fejlődik, az elkövetkező években az adott terület meghívott specialistáinak hozzájárulásával folytatódnak a tudományos vizsgálatok. Az űrből érkező adatok robbanásszerű növekedése miatt senki sem képes egyedül dolgozni, lépést tartani az aktuális eseményekkel. Emiatt az interdiszciplináris együttműködés a kulcseleme a vállalkozásnak.

Köszönetnyilvánítás

A Kézikönyv elkészítésén számos résztvevő dolgozott, akik köszönetet érdemelnek. Külön hálával tartozunk Bob Johnsonnak, aki hónapokig tartó munkával elkészítette a Kézikönyv elsődleges vázlatát, amely szilárd alapot biztosított a projekt számára.

Jim Johnson, aki képzett építész, jól ismeri az Elektromos Univerzum alapelveit, felelős szerkesztőként és webmesterként járul hozzá a munkához.

A sokoldalú Dave Smith a webmester tanácsadójaként és kulcsfontosságú összekötőként dolgozik a tudósok és graduális,  posztgraduális hallgatók között, akik aktívan szeretnének részt venni a projektben.

Két személy megemlítése szintén indokolt,  akik a projekt kezdeti szakaszában áldoztak jelentős időt a kulcs kérdések és válaszok kidolgozására. Michael Gmirkin és Chris Reeve hozzájárulása, bár meghaladja a jelen útmutató kereteit, segített az út kijelölésében, beleértve a rendszeres válaszokat a tévhitekkel kapcsolatban.

Örömünkre szolgál, hogy hozzáadhatjuk a listához a két szerkesztőasszisztensünket, Kim Giffordot és Mary-Sue Halliburtont. Mindketten éveken át követték az Elektromos Univerzum körüli megbeszéléseket és megmutatták a szükséges szerkesztési ismereteiket, amelyekre a Kézikönyv elkészítéséhez volt szükség.

És végül, szeretnénk köszönetet mondani az olvasóinknak. Számunkra mindig a legfontosabb a Kézikönyv közzétett részének pontosítása és korrekciója. Az ilyen ügyekben gyakran az olvasóink segítenek legelőször.

David Talbott
The Thunderbolts Project

Referenciák:

https://www.thunderbolts.info/wp/2011/08/23/preface/