Immanuel Velikovsky

 -DRAFT- politikai korrektség :)

 

Immanuel Velikovsky [Иммануи́л Велико́вский] (1895–1979)

 

Fiatal VelikovszkijPszichoanalitikus csillagász, a katasztrofizmus legnagyobb 20. századi védelmezője. Az ősi dokumentumok vizsgálata közben arra a következtetésre jutott, hogy a Föld történetét és őstörténetét jelentős katasztrófák torzították el. (*) Körülbelül Mózes próféta idejében (i.e. 1500) a Jupiter bolygóból kivált nagy üstökös összeütközött a Marssal. Ez az üstökös vált a Vénusz bolygóvá, amely útja során eltolta a Föld pályáját, megfordította a Föld pólusait és hatalmas szökőárakat okozott. Modern csillagászati megfigyelések sok tekintetben igazolták elképzeléseit.

(*) A katasztrófizmus szemben áll az uniformitarianizmussal, amely mai domináns geológiai tudományok alapjaként tekinthető. Az uniformitarianizmus hívei szerint a Föld lassan fejlődött ki olyan folyamatok által, amelyek ma is hatnak és megfigyelhetők.

Immanuel Velikovszkij 1895. június 10-én (orthodox naptár szerint május 29.) született Vitebsk-ben (Ві́цебск), Fehéroroszországban az akkori Oroszország területén jómódú családba. Apja Simon Yehiel Velikovszkij (1859–1937), édesanyja Beila Grodenszkij. Gyermekkorában több nyelvet is megtanult. Moszkvába iratták be a Medvednyikov Gimnáziumba, ahol oroszból és matematikából is kitűnően teljesített. Rövid ideig a Franciaoszági Montpellier-ben tanult, majd Palesztinába utazott. Az Edinburgh-i Egyetemen (Skócia) orvosi-természettudományi képzésben vett részt 1914-ben. Az I. Világháború kitörése után beiratkozott a Szabadegyetemre Moszkvában, jogot és ókori történelemet tanult. 1915-ben vette fel az orvosi tanulmányokat ismét a moszkvai egyetemen. Az orvosi diplomáját 1921-ben kapta meg, majd Németországba emigrált. Berlinben alapította meg Heinrich Löwe professzorral tudományos folyóiratát, Scripta Universitatis néven. Ezek a tudományos kötetek különböző országokban élő zsidó tudósok munkáit tartalmazták. Így került kapcsolatba Albert Einstein-el, aki a matematika-fizika rész szerkesztője lett. Ez a projekt, hosszú távon, lefektette a Jeruzsálemi Héber Egyetem alapjait, amelynek az elnökségét később felajánlották Velikovskij-nak.

VelikovszkijMiután feleségül vette Elishevát, 1923-ban a Velikovszkij házaspár Palesztinában telepedett le, és 15 évig orvosként praktizált. Ez idő tájt pszichoanalízist tanult Wilhelm Stekel-től, Freud első tanítványától, akit több alkalommal meglátogatott Bécsben, megjelentetett számos tudományos cikket a témában és megkezdte az első pszichoanalitikus kezeléseket Palesztinában.

Kutatásokat végzett tervezett könyvéhez, amelyben Freud saját álmainak elemzéséhez, a Freud-i hősök új értelmezéséhez, mint Ödipusz, Ehnaton és Mózes, Velikovszkij-nak számtalan irodalmi forráshoz kellett hozzáférnie. Emiatt 1939-ben New York-ba utazott családjával. Nem sokkal később kitört a második világháború és emiatt meghosszabbította tartózkodását határozatlan időre. Végül az Egyesült Államokban maradt, ami hasznosnak bizonyult a váratlan felfedezéseihez. A következő 10 évet intenzív geológiai és antropológiai kutatással töltötte. Úgy gondolta, hogy a kutatásokhoz pontos időrendi kronológiára van szükség, ezért összehasonlította a rendelkezésére álló különböző ókori kultúrák dokumentumait új könyvéhez az Ages of Chaos-hoz (A káosz évei). Az eltérő kultúrák emlékei között talált meglepő egyezések vezették arra a feltételezésre, hogy hasonló időpontokban hasonló katasztrófák érték az emberiséget a bolygó különböző pontjain. Félretéve az első félkész könyvét, az Ütköző világokat fejezte be először amit nagy nehézségek árán 1949-ben sikerült kiadni. A könyv lett a világ első "Best seller-e", ráadásul a tudományos intézmények intoleráns és vaskalapos képviselőinek botrányos reakcióját váltotta ki. A rendkívüli elhallgattató kampány teljes dokumentációját Alfred de Grazia könyve mutatja be, "The Velikovsky Affair; the Warfare of Science and Scientism" (A Velikovszkij eset; a tudomány és a tudományosság hadszíntere)  (University Books, 1966).
Az Ütköző világok messzemenő forradalmi fejlődést indított a tudomány és a társadalom számos területén, a mai napig megőrizte aktualitását és jelentősége folyamatosan emelkedik.

 

Velikovszkij munkái

A pszichoanalízisen, különösen a Freud-i Ödipusz hősök és Ehnathon pszichoanalitikus vizsgálatain keresztül mélyen beleásta magát a történelembe, különösen a Közel-Kelet ókori történelmébe. Így bukkant rá egy olyan egyiptomi papiruszra, amelyen a Ószövetségi Exodus-ra (Mózes II. könyve) meglepően hasonlító esemény leírása szerepelt.
Ezen a nyomon haladva Velikovszkij az összes fellelhető forrást áttanulmányozta a Föld minden kultúrájából egy aprólékos, 10 éves kutatási projekt keretében. Rengeteg leírást talált nagy természeti katasztrófákról, amelyek lenyűgöző hasonlóságot mutattak, ezért okot adtak arra a feltételezésre,  hogy drámai eseményeknek kellett történnie az egész bolygón. Ez egyértelműen ellentmond a szokásos uniformitarianista elméletnek, amely szerint Föld mai képét apró változások hosszú sora alakította ki nagyon hosszú idő alatt, csak olyan folyamatok által, amelyek ma is megfigyelhetők. Ami még ennél is meglepőbb, hogy ezeknek a történelmi katasztrófáknak az idején, az általánosan elfogadott ismeretek szerint, minden csendes és normális volt.

Velikovszkij a globális katasztrófák felfedezése közben arra is rájött, hogy az általánosan elfogadott ősi egyiptomi kronológia néhány évszázadot téved. Részletes, múltat idéző kriminológiai vizsgálattal képes volt rekonstruálni az események valós sorrendjét, valamint egyszerű és egyértelmű megoldást talált sok ismert ellentmondásra.

Annak érdekében, hogy ellenőrizze az ókori forrásokból származó eredményeit, Velikovszkij átfogóan tanulmányozta a geológiai, őslénytani és régészeti bizonyítékokat. Ezek az elfogadott tanítások érdekes módon a kutatás szempontból hasonló következtetésekre vezettek.

(...)

 

 

Books by Velikovsky


Published by The Macmillan Company:
Worlds in Collision (1950) (new edition: ISBN 978-1-906833-11-4)

Published by Doubleday:
Worlds in Collision (1950) (new edition: ISBN 978-1-906833-11-4)
Ages in Chaos (1952) (new edition: ISBN 978-1-906833-13-8)
Earth In Upheaval (1955) (new edition: ISBN 978-1-906833-12-1)
Oedipus and Akhnaton (1960)
Peoples of the Sea (1977) (new edition: ISBN 978-1-906833-15-2)
Ramses II and His Time (1978) (new edition: ISBN 978-1-906833-14-5)
Mankind in Amnesia (1982) (new edition: ISBN 978-1-906833-16-9)

Published by William Morrow:
Stargazers and Gravediggers (1983) (new edition: ISBN 978-1-906833-17-6)

Published in Israel:
The Dark Age of Greece[58]

 

 

 

http://www.encyclopedia.com/topic/Immanuel_Velikovsky.aspx

http://www.velikovsky.org/en/velikovsky.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Velikovsky

www.hetek.hu/hit_es_ertekek/200006/utkozo_vilagok