Kezdőlap

Oldalunkon megpróbálunk cikkeket közölni, fordítani a csillagászat mellőzött, nem is olyan fiatal ágáról, a plazmacsillagászatról. Immanuel Velikovszkij, Hannes Alfvén munkásságán felnövő nemzedék írásain keresztül bepillantást nyerhetünk a Világegyetem egy teljesen más értelmezésébe. David Talbott mitológia kutató és Wallace Thornhill fizikus saját weboldalaikon és DVD-iken hívják fel a figyelmet arra, hogy a csillagászat tejesen elrugaszkodott a valóságtól és kísérletileg egyáltalán nem igazolható irányba halad, miközben az új felfedezések alapjaiban kérdőjelezik meg a XVIII. századi alapokon nyugvó nebuláris hipotézist. Az egyre szaporodó mitikus elemek hiteltelenné és mindinkább hihetetlenebbé teszik a konszenzusos - "standard" csillagkeletkezési modellt. A színkép vöröseltolódásának egyenes arányba állítása a távolsággal (idővel) nehezen tartható Halton Arp megfigyeléseinek tükrében (nagy vöröseltolódású kvazár egy közeli elliptikus galaxis előtt) sejtetik, hogy ismereteink a gravitációról és az anyag egyéb tulajdonságairól enyhén szólva hiányosak.


A csillagászok erős mágneses mezőket észlelnek a galaxisok karjaiban, de nem ismerik fel az elektromágneses folyamatokat. Nem tudják, hogy a halmazállapot változás nem fakultatív. Több millió fokos "gáz" nem létezhet, ilyenkor az anyag már plazma, nem a hagyományos gáztörvényeknek engedelmeskedik, hanem az elektromágneses erőknek. A csillagászok ezeket az erőket elhanyagolják, pedig az elektromágneses erők 37 nagyságrenddel erősebbek a gravitációnál - ráadásul arányosan csökkenek a távolság függvényében, nem négyzetesen. Ezért kellett bevezetni a "sötét anyag" és "sötét energia" fogalmát, amelyek a világűr 99%-át adják, de még senki sem észlelte soha ezeket.
A csillagászok a Napból kiáramló (útjuk során folyamatosan gyorsuló)  töltött részecskéket "napszélnek" nevezik, pedig a középiskolások is tudják, hogy a töltött részecskék áramlását "áramnak" hívjuk...

Eddig nagyon kevés cikket sikerült lefordítani, igyekszem minél nagyobb részt közzétenni.

Sok időt vesz igénybe a fordítás, a szakkifejezéseknek nincs is magyar megfelelője. Az egész oldal és a tartalom fejlesztés alatt áll, a nyájas olvasó bármikor találkozhat az eredeti angol változattal - amely ellenőrzési célzattal - egy ideig az oldalon maradhat; a Google viszont már megtalálja magyarul is.

Minden építő jellegű ötletet, segítséget szívesen fogadunk.

Az cikkek olvasása vizsga előtt álló fizikus és csillagászat szakos hallgatók számára erősen ellenjavallt, az első elszólások utáni értetlenséget hamar felválthatja az eretnekség megbélyegzése.